Asystent osoby niepełnosprawnej

Powiatowy Urząd Pracy w Żorach
Asystent osoby niepełnosprawnej
Miejsce pracy: Żory
Numer: StPr/20/0409
OBOWIĄZKI:
Pomoc osobie niepełnosprawnej w:1)wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.),2)wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,3)zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,4)załatwieniu spraw urzędowych,5)nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,6)korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, brak


Wymagania inne:

1)posiadanie dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub wykształcenia przynajmniej średniego oraz co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym (np. oświadczenie o cyklicznej i długotrwałej opiece nad członkiem rodziny), 2)pełna zdolność do czynności prawnych, 3)brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 4)nieposzlakowana opinia, 5)dobry stan zdrowia umożliwiający wywiązywanie się z zadań z zakresu pomocy osobie niepełnosprawnej, 6)dyspozycyjność umożliwiająca udzielanie pomocy osobie niepełnosprawnej w wyznaczonych porach, 7)empatia i umiejętność współpracy z ludźmi.

Miejsce pracy:

Żory


Rodzaj umowy:

Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług


Wynagrodzenie brutto:

od 30 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Żorach

APLIKUJ TERAZ
© Copyright 2020 - Witaj w Rybniku!