Asystent projektanta

Firma Minimax Polska sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem w branży ochrony przeciwpożarowej. Roz­po­czę­ła dzia­łal­ność w Pol­sce prze­szło 20 lat temu. Firma po­sia­da­ dłu­go­let­nie do­świad­cze­nie w bu­do­wa­niu in­sta­la­cji ga­śni­czych wg naj­wyż­szych stan­dar­dów bez­pie­czeń­stwa ppoż.

Asystent projektanta
Miejsce pracy: Mikołów

Poszukujemy studentów i absolwentów Politechniki Śląskiej kierunku Inżynieria Środowiska do pracy na stanowisku asystent projektanta.

 

Zakres obowiązków:

 • aktywna współpraca z Kierownikiem Zespołu
 • nadzór nad dokumentacją kontraktową
 • opracowanie i kompletowanie dokumentacji powykonawczej, wykonawczej/przetargowej lub warsztatowej
 • nadzór nad dokumentacją materiałową
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe lub w trakcie
 • bardzo dobra znajomość AutoCad, Ms Office
 • prawo jazdy kat B
 • dobra znajomość języka angielskiego
Oferujemy:
 • szkolenie produktowe oraz informatyczne z programów wspierających projektowanie
 • interesującą pracę i współpracę z kompetentnym zespołem
 • rozwój zawodowy , promocja wewnętrzna
 • stabilne wynagrodzenie i zatrudnienie
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych (m.in. prywatna opieka medyczna, pakiet sportowy)
 • pracę przy dużych i prestiżowych kontraktach budowlanych
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przezMinimax Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łomianki, 05-092 Kiełpin, ul. Ogrodowa 27/29 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ
© Copyright 2020 - Witaj w Rybniku!