Księgowy/a

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku
Księgowy/a
Miejsce pracy: Rybnik
Numer: StPr/21/0115
OBOWIĄZKI:
Do głównych obowiązków księgowej będzie należało: wprowadzanie danych do systemu finansowo - księgowego, prowadzenie ewidencji księgowej w wyznaczonym zakresie, sporządzanie i archiwizowanie dokumentacji księgowej, dbałość o dobro pracodawcy, chronienie mienia, zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę i inne osoby na szkodę, przestrzeganie obowiązującego u pracodawcy czasu pracy, regulaminu pracy, ustalonego porządku i dyscypliny pracy oraz zasad współżycia społecznego.Wymagania niezbędne: wykształcenie minimum średnie kierunkowe, co najmniej roczny staż pracy na stanowisku księgowej, praktyczna znajomość zasad rachunkowości, praktyczna znajomość pakietu MS Office, umiejętność pracy w zespole, obywatelstwo polskie lub jednego z państw Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.Dodatkowe wymagania: doświadczenie w rozliczaniu podatku CIT i VAT, doświadczenie w zakresie ewidencji środków trwałych. Inne informacje: zasady dotyczące naboru są określone w Regulaminie naboru na wolne stanowiska pracy, ogłoszenie o naborze podlega publikacji na stronie internetowej szpitala i na tablicy ogłoszeń. Miejsce pracy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca w siedzibie szpitala. Wymagane dokumenty i oświadczenia: CV z klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)", list motywacyjny dodany, z klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)", dokument potwierdzający posiadane wykształcenie, staż pracy- zaświadczenie od pracodawcy, świadectwo pracy; kwalifikacje lub inne opisane w wymaganiach niezbędnych na dane stanowisko, w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Miejsce składania ofert: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik. Kancelaria w Budynku Poradni Wielospecjalistycznych - I piętro, telefon kontaktowy: 32 4291264. Termin składania ofert: w dniach od dnia 25.01.2021r. do dnia 24.02.2021 r. (w dni powszednie) w godzinach od 7:30 do 14:30. Link do oferty pracy https://www.szpital.rybnik.pl/pl/components/194/announcements/nabor-na-wolne-stanowisko-pracy-na-ksiegowa-w-pelnym-wymiarze-czasu-pracy--3
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, ekonomiczne
Uprawnienia: umiejętność pracy w zespole
Uprawnienia: doświadczenie w zakresie ewidencji środków trwałych
Uprawnienia: znajomość zagadnień rachunkowości
Uprawnienia: brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
Uprawnienia: pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
Uprawnienia: obsługa komputera i pakietu Office


Wymagania dodatkowe:

Uprawnienia: praktyczna znajomość przepisów podatkowych, w szczególności CIT/VAT


Wymagania inne:

co najmniej roczny staż pracy na stanowisku księgowej

Miejsce pracy:

Rybnik


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

APLIKUJ TERAZ

Najnowsze ogłoszenia:

Remote Python Developer

Developing new, innovative features and solving many challenges associated with a complicated application Building robust, high-volume production applications primarily in Python/Django Writing server side code for cloud-based applications that leverage cutting edge...

TeamQuest

Miejsce pracy: śląskie / Gliwice

Data dodania: wczoraj

Analityk w Pracowni Biologii Molekularnej

Chcielibyśmy Ci powierzyć poniższe zadania: Przygotowywanie próbek żywności i pasz do badań. Dbałość, właściwa obsługa i sprawdzanie wyposażenia pomiarowo-badawczego. Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji w procesie badawczym. Wykonywanie analiz...

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

Miejsce pracy: śląskie / Tychy

Data dodania: wczoraj

Tester

Wybrana osoba będzie odpowiedzialna za: Testowanie manualne aplikacji mobilnych i desktopowych; Testowanie automatyczne interfejsu API; Budowanie scenariuszy i przypadków testowych; Prowadzenie wewnętrznych szkoleń na potrzeby działu wsparcia; Opracowywanie...

Exorigo-Upos sp. z o.o.

Miejsce pracy: śląskie / Gliwice

Data dodania: wczoraj

Technik Farmaceutyczny [rekrutacja prowadzona online]

Obowiązki: wydawanie leków, doradzanie i udzielanie informacji pacjentom prawidłowe przyjmowanie i realizowanie recept realizacja celów sprzedażowych apteki monitorowanie stanów oraz terminów ważności preparatów w magazynie aptecznym przestrzeganie...

Apteka Dr.Max

Miejsce pracy: śląskie / Gliwice

Data dodania: wczoraj

Magister Farmacji [rekrutacja prowadzona online]

Poszukujemy Magistra Farmacji na cały etat oraz dodatkowe godziny! Obowiązki: obsługa pacjentów na najwyższym poziomie sprzedaż leków oraz wykonywanie leków recepturowych i aptecznych prawidłowe przyjmowanie i realizowanie recept zamawianie towaru...

Apteka Dr.Max

Miejsce pracy: śląskie / Czechowice-Dziedzice

Data dodania: wczoraj

Technik Farmaceutyczny [rekrutacja prowadzona online]

Obowiązki: wydawanie leków, doradzanie i udzielanie informacji pacjentom prawidłowe przyjmowanie i realizowanie recept realizacja celów sprzedażowych apteki monitorowanie stanów oraz terminów ważności preparatów w magazynie aptecznym przestrzeganie...

Apteka Dr.Max

Miejsce pracy: śląskie / Ruda Śląska

Data dodania: wczoraj

© Copyright 2021 - Witaj w Rybniku!