Księgowy/a

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku
Księgowy/a
Miejsce pracy: Rybnik
Numer: StPr/21/0115
OBOWIĄZKI:
Do głównych obowiązków księgowej będzie należało: wprowadzanie danych do systemu finansowo - księgowego, prowadzenie ewidencji księgowej w wyznaczonym zakresie, sporządzanie i archiwizowanie dokumentacji księgowej, dbałość o dobro pracodawcy, chronienie mienia, zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę i inne osoby na szkodę, przestrzeganie obowiązującego u pracodawcy czasu pracy, regulaminu pracy, ustalonego porządku i dyscypliny pracy oraz zasad współżycia społecznego.Wymagania niezbędne: wykształcenie minimum średnie kierunkowe, co najmniej roczny staż pracy na stanowisku księgowej, praktyczna znajomość zasad rachunkowości, praktyczna znajomość pakietu MS Office, umiejętność pracy w zespole, obywatelstwo polskie lub jednego z państw Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.Dodatkowe wymagania: doświadczenie w rozliczaniu podatku CIT i VAT, doświadczenie w zakresie ewidencji środków trwałych. Inne informacje: zasady dotyczące naboru są określone w Regulaminie naboru na wolne stanowiska pracy, ogłoszenie o naborze podlega publikacji na stronie internetowej szpitala i na tablicy ogłoszeń. Miejsce pracy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca w siedzibie szpitala. Wymagane dokumenty i oświadczenia: CV z klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)", list motywacyjny dodany, z klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)", dokument potwierdzający posiadane wykształcenie, staż pracy- zaświadczenie od pracodawcy, świadectwo pracy; kwalifikacje lub inne opisane w wymaganiach niezbędnych na dane stanowisko, w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Miejsce składania ofert: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik. Kancelaria w Budynku Poradni Wielospecjalistycznych - I piętro, telefon kontaktowy: 32 4291264. Termin składania ofert: w dniach od dnia 25.01.2021r. do dnia 24.02.2021 r. (w dni powszednie) w godzinach od 7:30 do 14:30. Link do oferty pracy https://www.szpital.rybnik.pl/pl/components/194/announcements/nabor-na-wolne-stanowisko-pracy-na-ksiegowa-w-pelnym-wymiarze-czasu-pracy--3
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, ekonomiczne
Uprawnienia: umiejętność pracy w zespole
Uprawnienia: doświadczenie w zakresie ewidencji środków trwałych
Uprawnienia: znajomość zagadnień rachunkowości
Uprawnienia: brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
Uprawnienia: pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
Uprawnienia: obsługa komputera i pakietu Office


Wymagania dodatkowe:

Uprawnienia: praktyczna znajomość przepisów podatkowych, w szczególności CIT/VAT


Wymagania inne:

co najmniej roczny staż pracy na stanowisku księgowej

Miejsce pracy:

Rybnik


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

APLIKUJ TERAZ

Najnowsze ogłoszenia:

Starszy Specjalista ds. Rachunkowości

Wymagania: Wykształcenie wyższe (preferowany kierunek: rachunkowość, podatki), Dobra znajomość przepisów w zakresie podatków oraz ustawy o rachunkowości, Doświadczenie w obszarze księgowości i podatków, Znajomość zasad rozliczania obrotu z zagranicą...

HUTA ŁABĘDY S.A.

Miejsce pracy: śląskie / Gliwice

Data dodania: dzisiaj

Monter/ka

Zadania: Montaż systemów dachowych cabrio (dachy materiałowe, chowane dachy blaszane, przesuwne dachy składane, dachy modułowe) Kontrola jakości Nitowanie Wymagania: Dyspozycyjność do pracy zmianowej Dokładność oraz sumienność Nie wymagamy doświadczenia...

ManpowerGroup

Miejsce pracy: śląskie / Tychy

Data dodania: dzisiaj

Inżynier Laboratorium R&D – testy i walidacja komponentów

Kluczowe zadania: Przygotowanie DUT - obiektu badania (prototyp baterii, nowy typ BMS lub inny komponent baterii trakcyjnej) Walidacja komponentów składowych baterii (styczniki, przetworniki pomiarowe, bezpieczniki, szyny prądowe, ogniwa, moduły) Przygotowanie...

BMZ Poland Sp. z o.o.

Miejsce pracy: śląskie / Gliwice

Data dodania: dzisiaj

Inżynier Elektronik – Konstruktor

Praca na tym stanowisku umożliwia uczestnictwo w innowacyjnych projektach, ścisłą współpracę z doświadczonym zespołem elektroników w Polsce, możliwość odbycia szkolenia w Niemczech i udział w projektach międzynarodowych. W związku z bardzo...

BMZ Poland Sp. z o.o.

Miejsce pracy: śląskie / Gliwice

Data dodania: dzisiaj

Inżynier ds. Testów Elektroniki

Praca na tym stanowisku umożliwia uczestnictwo w innowacyjnych projektach, ścisłą współpracę z doświadczonym zespołem elektroników w Polsce, testowanie systemów e-bike oraz automotive, udział w projektach międzynarodowych. W związku z rozsnacą branżą...

BMZ Poland Sp. z o.o.

Miejsce pracy: śląskie / Gliwice

Data dodania: dzisiaj

Kierownik Budowy

TWOJE WYZWANIA pełnienie funkcji kierownika budowy wykonanie przedmiarów poszczególnych zakresów prac organizacja i realizacja inwestycji zgodnie z harmonogramem zamawianie materiałów wraz z koordynacją terminów dostaw kontrola jakości realizowanych robót...

Partner S.A.

Miejsce pracy: śląskie / Gliwice

Data dodania: dzisiaj

© Copyright 2023 - Witaj w Rybniku!