Podinspektor - koordynator ds. dostępności w biurze spraw społecznych

Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim
Podinspektor - koordynator ds. dostępności w biurze spraw społecznych
Miejsce pracy: Wodzisław Śląski
Numer: StPr/20/1055
OBOWIĄZKI:
- praca związana z realizacją zadań z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych,- wykonanie inwenteryzacji obiektów budowlanych oraz określenie minimalnych wymagań obiektów w zakresie zapewnienia ich dostępności,- identyfikacja potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,- przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebamiu przez Urząd Miasta i miejskie jednostki organizacyjne,- monitorowanie działalności podmiotu w zakresie analizy dokumentacji projektowej, obiektów i inwestycji gminnych w przestrzeni publicznej pod kątem zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,- prowadzenie dizałań na rzecz promocji dostępności,- przedstawienie Prezydentowi Miasta bieżących informacji o podejmowanych działaniach w zakresie realizacji zadań,- sporządzanie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w podmiocie,- współdziałanie z jednostami organizacyjnymi w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.! Oferta konkursowa ! https://bip.gmwodzislawsl.finn.pl/bipkod/015
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Wymagana znajomość: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Ponadto wymagana jest obsługa komputera i urządzeń biurowych. Mile widziane doświadczenie w realizacji działań na rzecz osób niepełnospranych.Pełen zakres wymagań stawianych kandydatom na stanowisko dostępny pod adresem: https://bip.gmwodzislawsl.finn.pl/bipkod/015

Miejsce pracy:

Wodzisław Śląski


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

2 800 - 3 600 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim

APLIKUJ TERAZ
© Copyright 2020 - Witaj w Rybniku!