Specjalista DevOps

Specjalista DevOps

  

Do projektu z branży hotelarskiej poszukujemy Specjalisty DevOps.

Projekt obejmuje m.in.: stworzenie platformy umożliwiającej wyszukiwanie i rezerwację noclegów zarówno przez klientów biznesowych jak i końcowych, współpracę z firmami z branży z całego świata. Praca w projekcie odbywa się w 25 osobowym zespole.  

 

Obowiązki:
 • organizacja procesu wdrażania nowych wersji oprogramowania
 • wdrażanie nowego oprogramowania
 • opieka na rozwiązaniem chmurowym (bieżący monitoring oraz skalowanie)
 • tworzenie nowej infrastruktury
 • automatyzacja procesów budowania, wdrażania oraz testowania aplikacji
 • analiza błędów oraz utrzymanie wysokiej dostępności rozwiązania
 • helpdesk
Wymagania:
 • znajomość systemów kontroli wersji (git/bitbucket)
 • znajomość systemów CI/CD (Jenkins)
 • doświadczenie w pracy z rozwiązaniami chmurowymi (Azure)
 • znajomość systemów do monitorowania i gromadzenia danych metrycznych (Grafana, InfluxDb)
 • umiejętność monitorowania systemów relacyjnych baz danych (SQL Server)
 • doświadczenie w pracy w środowiskach produkcyjnych o dużym natężeniu ruchu
 • wspieranie developerów w procesie budowania aplikacji (.Net/.Net Core, c#, angular, node.js, yarn, kudu)
 • znajomość powłok systemowych (bash, cmd, powershell)
 • automatyzacja procesów
 • umiejętność szybkiej analizy i rozwiązywania problemów systemowych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1
Mile widziane:
 • znajomość narzędzi do opisu infrastruktury oraz zagadnień IaaC (np. Terraform)
Oferujemy:
 • Pracę w ciekawych, międzynarodowych projektach, w najnowszych technologiach i metodologiach
 • Możliwość częściowej pracy zdalnej
 • Profesjonalny system szkoleń wewnętrznych (językowe i techniczne)
 • Dla zainteresowanych możliwość ciekawych wyjazdów zagranicznych

Uprzejmie informujemy że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Aplikując akceptujesz poniższą Klauzulę informacyjną


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Euvic sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100) ul. Przewozowa 32,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
 3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Euvic sp. z o.o., podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Euvic oraz klienci Euvic sp. z o.o. lub innych podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej Euvic sp. z o.o.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres uzasadniony wykorzystaniem tych danych w procesach rekrutacyjnych podjętych zarówno przed złożeniem zgody jak i w okresie późniejszym.
 5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy rekrutacja@euvic.pl
 6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 7. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji zarówno przed złożeniem zgody jak i w okresie późniejszym.


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Euvic sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100) ul. Przewozowa, a także inne podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Euvic, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w (i) Euvic sp. z o.o. lub (ii) podmiotach wchodzących w skład grupy kapitałowej Euvic oraz przekazywanie ich w celach informacyjnych podmiotom biorącym udział w procesie rekrutacji, w tym do państw trzecich.

Przedmiotowa zgoda dotyczy procesów rekrutacji podjętych zarówno przed złożeniem niniejszej zgody jak i w okresie późniejszym.

Niniejsza zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Zostałem/am poinformowany, iż niniejsza zgoda może być wycofana w każdym momencie.

APLIKUJ TERAZ
© Copyright 2020 - Witaj w Rybniku!