Stażysta (docelowo protokolant sądowy) - konkurs

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu
Stażysta (docelowo protokolant sądowy) - konkurs
Miejsce pracy: Gliwice
Numer: StPr/20/1352
OBOWIĄZKI:
Rejestrowanie i prowadzenie akt (dokumentacji) spraw podlegających właściwości Wydziału. Wykonywanie prac biurowych - sporządzanie pism, czynności związane z prowadzeniem w systemie informatycznym, obsługa programu SAWA. Protokołowanie na rozprawach, posiedzeniach. Sporządzanie korespondencji związanej z biegiem spraw. Obsługa urządzeń biurowych. Dołączanie do akt pism procesowych i dowodów doręczenia korespondencji sądowej. Archiwizowanie akt, przygotowywanie spisów zbiorczych do archiwum. Wykonywanie innych czynności przewidzianych w regulaminie urzędowania sądów powszechnych. Data zatrudnienia: grudzień 2020r.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak
Uprawnienia: obsługa programu WORD
Uprawnienia: praca w zespole
Uprawnienia: obsługa komputera i komputerowych programów biurowych
Uprawnienia: komunikatywność oraz wysoka kultura osobista
Uprawnienia: biegłość w pisaniu na klawiaturze komputera
Uprawnienia: Obsługa programu Excel
Uprawnienia: samodzielność, dokładność, odporność na stres


Wymagania inne:

wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny lub wykształcenie wyższe, pełna zdolność do czynności prawnych, nieposzlakowana opinię, osoba nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku; znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym (znajomość edytora tekstowego Word, Excel), umiejętność biegłego pisania, umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej i pracy w zespole, zdolności analityczne, komunikatywność, odporność na stres, umiejętność redagowania pism, kreatywność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, znajomość zasad funkcjonowania administracji państwowej

Miejsce pracy:

Gliwice


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę w zastępstwie


Wynagrodzenie brutto:

od 3 300 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

APLIKUJ TERAZ
© Copyright 2020 - Witaj w Rybniku!